Kadry i płace

Zakres prowadzonych usług:

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,

 • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,

 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodu i zatrudnieniu,

 • sporządzanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 • ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników oraz prowadzenie rejestru absencji chorobowych,

 • wyliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,

 • sporządzanie deklaracji Pit 11, Pit 4R

 • sporządzanie deklaracji do PFRON

 • informowanie o konieczności przeprowadzeniu szkoleń BHP oraz badań lekarskich

 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną

 • reprezentacja przedsiębiorcy podczas kontroli ZUS, PIP

 • stałą opiekę specjalisty do spraw kadr i płac.