Księgi rachunkowe

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dla spółek osobowych tj.: spółek jawnych, partnerskich, osobowych oraz spółek kapitałowych tj. spółek z o.o.

W ramach prowadzonych ksiąg handlowych zajmujemy się:

 • dekretacją, kwalifikowaniem dokumentów do księgowania,
 • prowadzeniem zapisów dokumentów zgodnie z przyjętym planem kont i wymaganymi prawem rejestrami,
 • weryfikacją pod względem poprawności wystawionych i otrzymanych faktur,
 • prowadzeniem rejestrów zakupu i sprzedaży podatku VAT,
 • prowadzeniem rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • ustalaniem wyniku finansowego,
 • naliczaniem podatku dochodowego w przyjętych okresach rozliczeniowych,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych i ich przekazaniem do urzędów (CIT, PCC, VAT),
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych, raportów,
 • sporządzaniem wydruków zapisów księgowych,
 • reprezentowaniem przed organami podatkowymi,
 • stałą opieka głównego księgowego nad działalnością przedsiębiorstwa.

Usługa dodatkowa:

Przeprowadzenie i sporządzenie dokładnej analizy finansowej przedsiębiorstwa.