Ryczałt

Rozróżniamy dwie formy opodatkowania:
1. Kartę podatkową – najprostsza forma opodatkowania gdzie wysokość płaconego podatku nie zależy od faktycznych dochodów lecz jest ustalana przez Urząd Skarbowy w drodze decyzji.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy płacony jest od uzyskanego przychodu według obowiązujących stawek : 20 %, 17% 8,5%, 5,5 %, 3 %

W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • wprowadzanie dokumentów do rejestru sprzedaży, zakupu,
  • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji przychodów ,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wnip, wyposażenia,
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do urzędów,
  • sporządzanie wydruków rejestrów VAT,
  • ustalenie wysokości VAT należnego,
  • sporządzanie przelewów na podatki,
  • reprezentowanie przed organami podatkowymi.