Usługi dodatkowe

W zależności od potrzeb przedsiębiorcy a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wykonujemy usługi dodatkowe jednorazowe, bądź w systemie stałej współpracy m.in:

  • pomoc przy sporządzaniu biznes planu, wniosków o dotację dla bezrobotnych,
  • kontrola poprawności prowadzenia księgowości przez osoby samodzielnie prowadzące księgi własnej firmy.
  • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji,
  • sporządzanie umów gospodarczych, not korygujących, pism windykacyjnych, wyjaśniających itp.
  • inne,